up-to-date news

เด็กเอ๋ยเด็ก มีปัญญาแค่หางอึ่ง นี่น่ะหรือจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ฟังรายการของ คุณจอมขวัญ ไทยรัฐทีวี มีแขกรับเชิญคือ ดร.อานนท์ (นิด้า) และ รุ้ง ปนัสยา แกนนำม็อบกลุ่มราษฎร ฉันฟังตั้งแต่เริ่มจนจบ ทำให้แยกเป็น ๓ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือ ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสมบัติของ พระเจ้าอยู่หัวในราชวงศ์จักรี ทั้งนั้น ถามจริงเหอะ รุ้ง ปนัสยา และ คุณจอมขวัญ พร้อมทั้งม็อบกลุ่มราษฎร คุณใช้สิทธิ์อะไร ที่จะมาเจ้ากี้เจ้าการ วุ่นวาย ประเด็นที่ ๒ เห็นพฤติกรรมของ คุณจอมขวัญ ที่เอนเอียงเลือกข้างฝั่งแกนนำม็อบ แล้วก็รุกไล่ วิทยากรแขกรับเชิญ อย่าง ดร.อานนท์ แล้วทำให้อนาถใจ อยากบอก คุณจอมขวัญ ว่า ทีหลังก็ไม่ต้องเชิญ รุ้ง ปนัสยา หรือแกนนำม็อบกลุ่มราษฎร มาเป็นตุ๊กตาในรายการก็ได้ ก็เปิดหน้า รุกไล่ เล่นงาน […]