ตรรกะที่สุดย้อนแย้ง ของ ส.ส. พรรคก้าวไกล กรณีเครื่องราชกับม็อบคณะราษฏร

up-to-date news

(25 ม.ค.64) เฟซบุ๊กเพจของ สมชาย แสวงการ ได้โพสข้อตความว่า

#ตรรกะที่สุดย้อนแย้ง
https://www.thaipost.net/main/detail/90778
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000006863
https://www.thaipost.net/main/detail/90166
จำแนกรายชื่อ พบว่า อย่างน้อย 25 ราย เป็น ส.ส. พรรคก้าวไกล ประกอบด้วยในฐานะ ส.ส. 22 คน
1. นายขวัญเลิศ พานิชมาท
2. นายคารม พลพรกลาง
3. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ
4. นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
5. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
6. พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ
7. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
8. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
9. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
10. นายทองแดง เบ็ญจะปัก
11. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
12. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
13. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
14. นายวรภพ วิริยะโรจน์
15. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
16. นายวุฒินันท์ บุญชู
17. นายศักดินัย นุ่มหนู
18. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
19. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
20. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
21. นางสาวเบญจา แสงจันทร์
22. นางสาววรรณวิภา ไม้สน
ในฐานะประธานกรรมาธิการ 3 คน
1. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
2. นายสุเทพ อู่อ้น
3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
เเละ อดีต ส.ส. อนาคตใหม่ อีก 7 คน
ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
1. นายชำนาญ จันทร์เรือง
ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
1. นายไกลก้อง ไวทยาการ
2. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์
3. นายนิรามาน สุไลมาน
4. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
5. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
ทั้งนี้ ในโลกออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงที่มาของการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องจากพรรคก้าวไกล มีแนวทางชัดเจนว่าสนับสนุนกลุ่มม็อบราษฎร ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อสถาบัน เหตุใดถึงยื่นเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

—–
ผู้ร่วมแสดงความเห็น

– กรณี จนท.ส่วนตรวจสอบส่งเสนอชื่อรับ ถ้าหากคุณสมบัตรไม่ครบไม่ตรงไม่ควรพิสูจน์แล้วสมมุติว่าเป็นจริง ส่วนที่เสนอชื่อขึ้นไปนั้นจะมีความผิดตาม ม.157 มั๊ยครับเพราะหากเป็นจริงการเสนอชื่อรับพระราชทานเครื่องราชนั้นให้บุคคลที่ทำคุณความดีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติหาใช่ให้ด้วยเพราะดำรงค์ตำแหน่งหน้าที่ไมจึงควรสงวนการได้รับให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับ และวงค์ตระกูล สิ่งใดได้ง่ายค่าก็จะด้อยลงไปไม่จะสมพระเกียรติการพระราชทานน่ะครับ

– ไร้ยางอายสิ้นดี มีวาระพระราชทานควรน่าจะมีวาระตรวจคุณสมบัติเรียกคืณน่ะครับ ตามหลักธรรมชาติ “สิ่งจีรังนั้นไม่มี คุณความดีจำต้องรักษาและเสริมส่งเพิ่ม”

– อย่างหนาหนัาด้านไร้ยางอายมากค่ะ!

– สส.หน้าอ่อน ๆ ทำไมได้สายสะพายกันเร็วจังคะ ข้าราชการทำงานกันมาตลอดชีวิตมิใช่ว่าจะได้ทุกคน..
…สส.พรรคต้าน ม.112 พิจารณาให้รับเครื่องราชย์ได้อย่างไรหนอ..ทั่น สว.

– ข้าราชการหลากหลายสาขายังไม่ได้ง่ายๆเลย💠 คนที่ทำคุณให้แผ่นดินมีเยอะมากๆทำไมไม่ให้ค่ะ….
#เสียความรู้สึกกับผู้เสนอ!!!?

– คนแบบนี้สมควรให้ด้วยเหรอปากก็พากันด่าสถาบันแล้วทำไมอยากได้เครื่องราชฯแล้วแบบนี้สมควรให้หรือเปล่ามันเกินไปแล้วนะ

– พวกหน้าด้าน ไร้ความละอายใจ !! คนพวกนี้ไม่เหมาะสม ไม่คู่ควรกับเครื่องราษฎร์อันสูงส่ง สักวันเถอะ มันต้องถูกถอดและเรียกคืน ดูพ่อทักสินของพวกมันดิ่ ถูกถอดถอน แม้เหรียญตราลูกเสือก็ไม่มีเหลือ ขอให้พวกหน้าด้านเหล่านี้ถึงวันนั้นเร็วๆเถิด 😡😡😡😡

– มันน่าจะไม่ใช้ธนบัตรไทยนะ เพราะธนบัตรมีรูปในหลวง
ความอคติของมัน
..ฝนเทียมไม่จริง
..เศรษฐกิจพอเพียงไม่จริง
..เขานึ่กว่าเขาแน่

– คนริยำทำร้ายชาติ เป็นแรมปี กม.ประเทศกูมี ช้าไปถึงไหน สงสารสถาบันไปทำอะไรให้พวกสามสาสสสจาบจ้วงเหยียดหยามเป็นแรมปี กม.ประเทศกูมีไหม?

– ไม่สมควรรับในเมื่อไม่ศรัทธาในระบอบสถาบันพระมหากษัตริย์

– ทำไมไม่มีการคัดกรองรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับค่ะ ใครขอก็ได้หมดเลยหรอ?

– บ้าชุดบ้าเหรียญบ้าตรา ที่สำคัญรีบใส่ชุดโชว์ลงโซเชียลก่อนใครเพื่อนตั้งแต่รู้ว่าได้เข้าสภาแน่

– สามสี่วันที่ผ่านมา ไม่มีเสียงตอบรับ จาก หมายเลขที่ท่านเรียก !

– รู้ๆอยู่ว่าทั้งพรรคเป็นพวกล้มเจ้า แล้วยังได้เครื่องพระราชทานอิสริยาภรณ์ ทำไมไม่ตรวจสอบก่อนคะ ว่าสมควรมั๊ย

– ปากไม่ตรงกับใจ บุคคลผู้ไม่ตรงปก พิจารณา คนนำเสนอ ก่อนเลยดีไม๊ ไอ้/อี พวกนี้ แค่รอเซ็นได้ประโยชน์ ย้อนแย้งมากกรณีนี้ รับไม่ได้จริงๆ!!!!

– #ใครเสนอ ตาบอดแน่นอน ไร้น้ำยา ไร้ผลงาน มีแตทำลายชาติ
ไม่เคยสร้างความชอบแก่แผ่นดิน พวกมึงเอาอะไรคิด ?

– ไม่เคยทำคุณงามความดีต่อแผ่นดิน
ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
***หน้าด้านรับเครื่องราชทำไมครับ?

– มันอยากเป็นใหญ่ อยากมีอำนาจ เลยอิจฉาและระรานคนอื่น

– เป็นแค่ ส.ส สมัยเดียวทำคุณงามความดีอะไรถึงให้